آخرین خبر

فراگیرترین رسانه خبری در فضای مجازی کشور

8/5 میلیارد مشاهده اخبار

مشاهده روزانه 10 میلیون صفحه خبر

30 میلیون کامنت و عکس

دریافت روزانه 30 هزار کامنت و عکس از سوی کاربران

3/5 میلیون کاربر فعال

2/5 میلیون کاربر در اپ و مابقی در سایر شبکه ها
آخرین خبر

درباره ما

فراگیرترین رسانه خبری در فضای مجازی کشور

تیمی متشکل از متخصصین و کارشناسان خبره در سه حوزه رسانه؛ تبلیغات و سرمایه گذاری در کسب و کار؛ مشغول فعالیت هستیم.
درباره ما بیشتر بدانید
از ایده های جذاب و جدید استقبال میکنیم و علاقه مند به توسعه و فعالیت های جدید با روشی خلاقانه و متفاوت هستیم.